Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Mathew, Apostol ac Efengylwr

Mathew, Apostol ac Efengylwr

Dydd Llun 21 Medi 2020

Prif Wasanaeth:

Ymddengys Mathew yn y rhestr o ddeuddeg apostol Iesu ac, yn ôl yr efengyl a ysgrifennwyd yn ei enw, casglwr trethi ydoedd. Lefi yw enw Marc a Luc ar y casglwr trethi, a rhagdybir mai’r un dyn yw’r ddau. Er bod ei gyd-Iddewon yn casáu casglwyr trethi fel rhai a oedd wedi bradychu eu gwlad i fyddin Rhufain, dangosodd Crist nad barnu ymddangosiad allanol yr oedd ef. Bu’n bwyta gyda Mathew a’i gyfeillion, gan beri tramgwydd mawr i’w ddilynwyr. Datganodd Mathew y newidid ei fywyd o hyn allan wrth iddo ddilyn Iesu, ac y gwnâi iawn am unrhyw gamwri a wnaethai. Yr oedd hyn yn ddigon i Iesu, oherwydd daethai â Mathew yn ôl at Dduw. Maddeuwyd iddo. Yr oedd, felly, yn dderbyniol ac wedi ei achub.

Hanes y Seintiau o Exciting Holiness gan y Brawd Tristam CSFf

Gweld yr wythnos lawn:

Y Pymthegfed Sul wedi'r Drindod (A)