Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Sul Cyntaf yn y Garawys

Sul Cyntaf yn y Garawys

Gweddi am yr wythnos

Ein Ceidwad a’n Duw:

Rydym yn ddirdynnol ymwybodol fod rhai pobl yn sâl yn sgil gormodedd tra bod eraill yn cael trafferth ymdopi heb yr hanfodion. Rho lawenydd a diolchgarwch i’r rheini ohonom sydd â’r fraint o allu dewis rhoi’r gorau i rywbeth dros y Grawys, fel y gall ein hundod ag eraill gynyddu, a’n defosiwn i ti ddyfnhau; fel yr ildiodd yr Iesu bopeth yn ei gariad tuag atom ni.

Amen

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog Dduw,
yr ymprydiodd dy Fab Iesu Grist ddeugain diwrnod yn yr anialwch,
a’i demtio fel ninnau, ond eto heb bechod,
dyro inni ras i ddisgyblu ein hunain
mewn ufudd-dod i’th Ysbryd;
a chan wybod am ein gwendid,
bydded i ni felly adnabod dy allu achubol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 1 Mawrth 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Sul Cyntaf yn y Grawys (A)