Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Seithfed Sul y Pasg

Seithfed Sul y Pasg

Gweddi am yr wythnos

Dduw Cariad a Grym:

Trwy Atgyfodiad Iesu, daethost ynghyd â'r Nefoedd a'r Ddaear a greaist; a thrwy rodd dy Ysbryd Glân, rwyt ti wedi ymddiried ynom i ofalu am y byd a phopeth sydd ynddo. Boed i ni unioni'r hyn y mae ein balchder a'n diofalwch wedi'i ddifetha, ac i beidio ag ymfalchio yn ein cryfder ein hunain; ond mewn gostyngeiddrwydd, boed i ni geisio dy ddoethineb, dy faddeuant a'th drugaredd.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

O Dduw, Brenin y gogoniant,
dyrchefaist dy unig Fab Iesu Grist
â buddugoliaeth fawr i’th deyrnas yn y nefoedd:
erfyniwn arnat beidio â’n gadael yn ddigysur,
ond anfon dy Ysbryd Glân i’n nerthu ni
a’n dyrchafu i’r fan lle’r aeth ein Hiachawdwr Crist o’n blaen,
yr hwn sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 24 Mai 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Seithfed Sul y Pasg  (A)