Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Pumed Sul y Pasg

Pumed Sul y Pasg

Gweddi am yr wythnos

Duw tosturiol:

Er eu bod wedi gweld yr Iesu atgyfodedig,
bu'n rhaid i dy ddilynwyr aros wythnosau cyn i dy
Ysbryd eu rhyddhau o'u hamheuon a'u pryder.
Wrth inni symud ymlaen i'r cyfnod nesaf yn yr amser hwn o aros gyda'n gilydd,
boed i ti ein cynnal ni gyda dewrder, gras ac amynedd;
fel na fyddwn yn digalonni,
ond yn dyfalbarhau yn yr hyn sy'n iawn i ni'n hunain,
i'n cymunedau, ac i'n cymdogion ledled y byd.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Hollalluog Dduw,
a orchfygaist angau trwy dy uniganedig Fab
ac a agoraist i ni borth y bywyd tragwyddol:
bydded i’th ras ein rhagflaenu
a dyro ddeisyfiadau da yn ein meddyliau
fel y gallwn, trwy dy gymorth parhaus di,
eu dwyn i berffeithrwydd cyflawn;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd atgyfodedig,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 10 Mai 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Pumed Sul y Pasg (A)