Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Genedigaeth Ein Harglwydd

Genedigaeth Ein Harglwydd

Gweddi am yr Wythnos

O Dduw'r ymgnawdoliad

Wrth i wledd y Nadolig nesáu, mae cynlluniau a pharatoadau yn llenwi’n meddyliau. Gad i ni beidio â chael ein llethu ganddynt nes i ni fethu â bod yn bresennol ym mhob eiliad; ond cadwa’n calonnau’n agored i arwyddion o’th bresenoldeb o’n mewn ac o’n hamgylch ni, boed i dy gariad ddisgleirio, hyd yn oed yn ein prysurdeb, drwy ein meddyliau a’n gweithredoedd. Drwy Iesu ein Gwaredwr: Amen.

Canon Carol Wardman

Colect

Yn y Nos

Dduw tragwyddol,
a wnaethost i’r noson gysegredig hon
lewyrchu â disgleirdeb
dy unig wir oleuni:
dwg ni, sydd wedi adnabod datguddiad
y goleuni hwnnw ar y ddaear,
i weld llewyrch dy ogoniant nefol;
trwy Iesu Grist ein Harglwydd
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Yn y Dydd

Hollalluog Dduw,
rhoddaist i ni dy uniganedig Fab
i gymryd ein natur ni
a’i eni ar gyfenw i’r amser yma o forwyn bur:
caniatâ i ni, sydd wedi ein geni drachefn
a’n gwneud yn blant i ti trwy fabwysiad a gras,
gael ein hadnewyddu’n feunyddiol
trwy dy Ysbryd Glân;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi
a’r Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Mercher 25 Rhagfyr 2019

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Adfent Pedwar (A)