Hafan Cyhoeddiadau Gair yr Arglwydd Blwyddyn A Bedydd Crist (Sul Cyntaf Yr Ystwyll)

Bedydd Crist (Sul Cyntaf Yr Ystwyll)

Gweddi am yr wythnos

Dduw ffyddlon a thragwyddol:

Ar ddechrau Blwyddyn Newydd, mae bedydd ein Harglwydd yn ein hatgoffa bod dy gariad di gyda ni ym mhob dechreuad newydd. Golcha ni o’n sinigiaeth ac agor ein llygaid i bosibiliadau newydd, fel y gallwn ganfod a lledaenu gobaith a llawenydd ym mha amgylchiadau bynnag y byddwn ynddynt.

Amen.

Canon Carol Wardman

Colect am yr wythnos

Dad tragwyddol,
a ddatguddiaist ym medydd Iesu ei fod yn Fab i ti,
gan ei eneinio â’r Ysbryd Glân:
caniatâ i ni a anwyd drachefn o ddŵr a’r Ysbryd,
lawenhau i gael ein galw yn blant i ti;
trwy Iesu Grist dy Fab ein Harglwydd,
sy’n fyw ac yn teyrnasu gyda thi,
yn undod yr Ysbryd Glân,
yn un Duw, yn awr ac am byth.

Dydd Sul 15 Ionawr 2020

Prif Wasanaeth:

Gweld yr wythnos lawn:

Bedydd Crist (Yr Ystwyll Un [A])