Hafan Ar gyfer clerigion ac aelodau Y Gwasanaeth datgelu a gwahardd (DBS) Gweithdrefn DBS – canllaw ar gyfer rhywun sy’n gofyn am wiriad DBS ar ran rhywun arall