Y Lolfa

http://www.ylolfa.com/

Click on the picture to read moreCliciwch ar y llun i ddarllen mwy

300th ANNIVERSARY OF BIRTH OF WILLIAMS PANTYCELYN CELEBRATED
DATHLU 300 MLWYDDIANT O ENEDIGAETH WILLIAMS PANTYCELYN

A book which is being published to coincide with the 300th anniversary of the birth of Williams Pantycelyn, will celebrate the contribution of the two most notable hymn-writers in Welsh history.

Mae llyfr sy’n cael ei gyhoeddi i gyd-fynd â 300 mlwyddiant geni Williams Pantycelyn, yn dathlu cyfraniad dau o emynwyr mwyaf nodedig yn hanes Cymru.

 

CYFROL YN TORRI TABŴ GALAR A CHYNNIG CYMORTH YMDOPI
YN Y GYMRAEG
THE BOOK AIMS TO BREAK THE TABOO AROUND GRIEF AND OFFER SUPPORT IN WELSH