Publications

GWEDDÏAU DROS BLENTYN

PRAYERS FOR A CHILD

Birth Prayers Cover Print file_Page_1

Cliciwch yma – Click here 

Cymeradwywyd y litwrgi a gynhwyswyd yn y llyfryn ar-lein hwn gan Fainc yr Esgobion
(Mehefin 2015) ac fe’i cynhyrchwyd gan y Comisiwn Sefydlog Ymgynghorol ar
Litwrgi i’w ddefnyddio yng ngwasanaethau’r Eglwys yng Nghymru.

The Liturgy included in this on-line booklet has been approved by the Bench of Bishops (June 2015) and produced by the Standing Liturgical Advisory Commission for use in services within the Church in Wales.


Llyfr un / Book one

Gweddïau o Ddiolchgarwch am Eni Plentyn

Prayers of Thanksgiving for the Birth of a Child


Llyfr dau / Book two

Gweddïau adeg Mabwysiadu Plentyn

Prayers at the Adoption of a Child


Llyfr tri / Book three

Gweddïau pan enir Plentyn sy’n anabl neu’n sâl

Prayers at the Birth of a Child who is disabled or ill


Llyfr pedwar / Book Four

Gweddïau ar ôl Camesgor

Prayers after a Miscarriage


 

Ritchie Craven

Rheolwr Cyhoeddiadau: Yr Eglwys yng Nghymru
Publications Manager: The Church in Wales

 

Other books of interest (click on the logo below):